• nen
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trường TH Thường Thới Hậu B1 ra quân tổng vệ sinh trường lớp
Lao động trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục, rèn luyện sức khỏe, hình thành học sinh ý thức lao động tốt góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cơ sở cho học sinh tham gia lao động có hiệu quả sau này.Các em vui vẻ khi tham gia vệ sinh- Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ ...
> Xem chi tiết